Politica de retur

Cumpărătorul are dreptul să returneze produse fără defecte în termen de 14 zile de la data facturării ,pe propria cheltuială. În cazul returnării produselor fără defecte, Cumpărătorul va rambursa orice beneficiu primit prin achiziționarea bunurilor returnate, cum ar fi diverse cadouri aferente bunurilor, discounturi de cantitate și transport, etc. Prin returnarea astfel a bunurilor fără defecte, Cumpărătorul confirmă Vânzătorului că Bunurile nu prezintă defecte. În cazul în care Vânzătorul constată neconcordanțe între confirmarea Cumpărătorului și faptul că bunurile returnate au suferit anumite defecte/modificări,  Vânzătorul are dreptul să ramburseze doar o parte din prețul de cumpărare după deducerea costurilor pentru readucerea bunurilor în starea inițială. De asemenea Cumpărătorul este de acord să-i fie restituit Prețul de Cumpărare minus taxele de curierat și costurile de ambalare valabile la data livrării. Bunurile achiziționate din secțiunea Lichidare de Stoc și  echipamente de protecție nu pot fi returnate. Bunurile achiziționate din secțiunea Încălțăminte pot fi returnate in termen de 30 zile de la data facturării, pe propria cheltuială. 

Cumpărătorul are obligația să preia în mod corespunzător coletul, mai ales să verifice integritatea ambalajului de transport și, imediat după preluarea mărfurilor, să controleze corectitudinea conținutului coletului remis. În cazul unei deteriorări vizibile sau al pierderii unei părți a coletului sau în cazul altui tip de deteriorare, cumpărătorului i se recomandă să nu preia marfa. În caz contrar, cumpărătorul are obligația să completeze pe loc împreună cu transportatorul consemnarea în actul de transport al transportatorului. Și copia consemnării trebuie să o remită fără întârziere către vânzător. În cazul în care deteriorările sau pierderea nu sunt vizibile, remiterea coletului va fi considerată drept probă evidentă a faptului că destinatarul a preluat marfa în starea în care aceasta este descrisă în avizul de expediție. 

În cazul în care deteriorările sau pierderea nu sunt vizibile, obiecțiile trebuie formulate de către Cumpărător cel târziu în termen de 3 zile lucrătoare de la remiterea coletului.

În cazul livrării mărfurilor deteriorate către Cumpărător, Vânzătorul răspunde în fața cumparatorului pentru paguba efectivă cauzată pe colet, și nicidecum pentru orice altă componentă a pagubei, cum este, de exemplu, venitul nerealizat, sancțiuni pentru întârziere, amenzi contractuale, penalități, pretențiile terților sau obligațiile cumpărătorului apărute față de terți, prejudiciul nematerial sau alte pagube ulterioare. Dreptul la compensarea pagubei nu poate fi cedat către un terț.